SKOL CUP 2013 – výsledky / results

Výsledky 1.etapy / Results of 1st stage
Výsledky 2.etapy / Results of 2nd stage
Celkové výsledky po 2.etapě / Overall results after 2nd stage
Výsledky 3.etapy / Results of 3rd stage

CELKOVÉ VÝSLEDKY PO 3.ETAPĚ / OVERALL RESULTS AFTER 3rd STAGE

Výsledky vloženého sprintu / Results of additional sprint

SKOL CUP 2013 – pokyny a startovky / instructions and start lists

Přidány pokyny v českém jazyce.
Instructions in English were published

Zveřejněny startovní listiny / start-list published:

startovní listina dle kategorií – E1+E2+E3 / category start-list – E1+E2+E3

startovní listina dle kategorií – E1 / category start-list – E1
startovní listina dle kategorií – E2 / category start-list – E2
startovní listina dle kategorií – E3 / category start-list – E3

startovní listina dle oddílů – E1+E2+E3 / club start-list – E1+E2+E3

SKOL CUP – novinky k 25.6.2013/News for June 25th, 2013

– Počet přihlášených závodníků na Českopolský orientační běh – SKOL CUP 2013 se přehoupl přes 300.
– Kategorie D65 se vzhledem k nulovému počtu přihlášených závodníků ruší
– Startovky a pokyny budou vyvěšeny nejpozději v průběhu čtvrtku.

– The number of registered competitors in SKOL CUP 2013 has exceeded over 300.
– Category D65 was cancelled due to zero the number of entries
– Start lists and instructions will be posted no later than during Thursday.

SKOL CUP 2013 – výřezy z mapy

Výřezy z mapy pro 1.etapu / 1st Stage map details:

Výřezy z map pro 2. a 3. etapu / 2nd and 3rd Stage map details: