Děkujeme našim sponzorům za finanční podporu v roce 2016 !

Činnost Klubu orientačních sportů a pořádání sportovních akcí by se neobešlo bez finanční pomoci sponzorů ze soukromého i veřejného sektoru. Všem tímto srdečně děkujeme za jejich podporu v roce 2016!

sponzoring2016