HROUZOVKA 2014

Aktualizace 8.11.2014 / Update on November 8th, 2014

Děkujeme všem účastníkům, které neodradilo ani špatné počasí za hojnou účast! Výsledky Hrouzovky jsou ke stažení zde:

Thanks for the participation in 28th vol. of Hrouzovka cross! Click here for overall results.

Aktualizace 8.10.2014 / Update on October 8th, 2014

V sobotu 8.11.2014 se uskuteční 28.ročník Krnovského krosu HROUZOVKA. Jako obvykle v 10:00 startují závodníci na 15km okruh v blízkém okolí města Krnova s adekvátním převýšením, jeho povrch tvoří z 50% zpevněné asfaltové cesty, z 50% pak polní a lesní cesty. O minutu dříve (9:59) pak startují cyklisté, kteří jedou stejnou 15 km trať, jež je připravena běžcům. Více informací na stránkách závodu zde.

On Saturday, November 8, 2014 28th vol. of Krnov Orienteering runners‘ Cross Country race HROUZOVKA 2014 is going to be held. As usually, competitors start at 10:00, following the 15 km circuit close to Krnov city in adequate elevation and surface consisting of 50% paved asphalt road, as well as 50% of field and forest roads. Cyclists, who ride the same 15 km track, which is prepared runners, start a minute earlier (9:59). For more details, see the event website here.

Mapa/Map:

trať2

Profil tratě/Track profile:

profil2